Náhodný úklid

Velmi kuriózní způsob nabízí náhodný úklid. Úhel odrazu od překážky udává směr. Na vás pouze zůstává nastavit časomíru, přičemž robot bude přesně po tuto dobu bloudit místností. Je, ale velmi nepravděpodobné, že se mu podaří dostát zajímavých výsledků. To potom opravdu není robotický vysavač, který vyhodnocuje každý milimetr čtvereční. Přičemž má pouze jediný cíl. Čistý povrch.

Tyto vysavače jsou zcela specifické. Většinou má jediný druh více označení. Rozpoznání od opravdového robotického vysavače je dílem okamžiku. Prozradí se jak nižší cenou, tak i dosti chatrnou konstrukcí. Takové přístroje nebudou nikdy schopny konkurovat robotickým vysavačům od specialisty na robotiku. Jelikož nebudou preferovat kvalitu, spokojeného zákazníka, ani efektivní produkty. Jde jen o to z vás vytáhnout další peníze za nefunkční věc.

„Toto není robotický vysavač, který by přemýšlel, jak dobře uklidit.“